Een nichemarkt kiezen doe je zo

Een nichemarkt kiezen doe je zo

Je strategie aanscherpen door een nichemarkt te kiezen

Je kent vast wel wat bedrijven of ondernemers in de omgeving die ongeveer hetzelfde aanbieden als jij.

Als het jouw ambitie is om meer of andere klanten aan te trekken, kan het verstandig is om je concurrentiestrategie aan te scherpen om zo meer klanten / de juiste klanten en dus meer opbrengsten te genereren. 

In dit artikel deel ik een strategie met je die je kunt toepassen om je beter te onderscheiden van je concullega en zo meer klanten aan te trekken. 

De gap tussen jouw bedrijf en dat van je concullega

Als je ongeveer hetzelfde aanbiedt als je concullega en jullie zitten teveel in elkaars vaarwater, zijn er meerdere strategieën die je kunt toepassen.

Er zijn verschillende marketingmodellen die handvatten bieden om een strategie toe te passen. Voor het uitleggen van de nichemarkt kies ik voor het model van Porter. Ik gebruik daarbij de afbeeldingen uit het boek 'Marketingmodellen en berekeningen'. 

Zo kies je een nichemarkt - Marketingmodellen en berekeningen

Het model van Porter

Porter formuleerde drie strategieën om succesvol te concurreren in een bedrijfstak. De grote kracht van het Porter model is dat het niet alleen gaat om waarde en positionering, maar dat een strategie tot aantoonbaar beter financieel resultaat leidt. 

Volgens de theorie van Porter leidt elk van deze strategieën tot een hogere ROI (return on investment).  

Nichemarkt en ROI - Concurrentiestrategieen van Porter Figuur_3-3

1. Differentiatiestrategie

Je bedrijf creëert een uniek product of marketingaanbod, waar klanten een hogere prijs voor over hebben. Het unieke aanbod baseer je op bijvoorbeeld kwaliteit, innovatie, ontwerp of merknaam. Het is een uniek aanbod, dat niet snel gekopieerd kan worden door je concullega's. 

2. Kostenleidersstrategie

Je bedrijf streeft ernaar om de laagste productie- en distributiekosten te bereiken. Je verkoopprijs ligt lager dan die van je concullega's. Je levert relatief goede producten of diensten tegen lage prijzen door de kosten te beheersen. Ook kun je het product vereenvoudigen. Het optimaliseren van processen is bij deze strategie van groot belang.

3. Focusstrategie of nichemarketing

De focusstrategie hoort bij het kiezen van een nichemarkt. Een veelvoorkomende uitdrukking van een focusstrategie is ook wel nichemarketing. Je kiest ervoor om slechts een deel van de markt te bewerken. Je focust op een specifieke doelgroep, een segment óf een geografische markt. Je bedient deze nichemarkt uitzonderlijk goed: je doel is om dit effectiever en efficiënter te doen dan je concullega's die de hele markt bedienen. 

Jouw keuze voor een strategie

Dit model gebruik je als denkraam. Het is van belang een duidelijke keuze te maken tussen één van deze drie strategieën. Als je niet kiest voor een duidelijke strategie, kom je 'Stuck in the middle' uit. Je bedrijf kan dan nooit succesvol zijn. 

Nichemarkt-en-ROI-Concurrentiestrategieen-van-Porter-Figuur_3-3.jpg

Uiteindelijk formuleer je natuurlijk je eigen strategie om effectief mee te concurreren. 

Welke keuze maak jij voor je bedrijf?

Stel, je hebt besloten dat er iets nodig is om je onderscheidend vermogen aan te scherpen. Hoe maak je dan een goede keuze?

Keuze 1. Differentiatiestrategie

Kiezen voor een differentiatiestrategie is de gemakkelijkste en de minst ingrijpende. Het doel is het creëren van een uniek en superieur beeld van je product of dienst. Je kunt het beeld creëren door eigenschappen van je product of dienst te veranderen óf extra uit te lichten. Door je presentatie / je marketing aan te passen, kan het vaak al duidelijker zijn voor de doelgroep waarom ze voor jou moeten of mogen kiezen. 

Je denkt na over de vraag hoe je op een andere manier je doelgroep kunt bereiken. Hoe kun je op een andere manier inspelen op de problemen van je doelgroep? Welke problemen noemen je concullega's niet op hun website die jij wel kunt benoemen? Dit noem ik een gap (kloof). Tussen de frustraties of problemen van je klanten en het aanbod van je concullega bevindt zich een kloof, waar jij op in kunt spelen. Bij de differentiatiestrategie maak je dus als het ware een vergelijking tussen wat jij aanbiedt en de rest van de markt en daar pas je de marketing van je product of dienst op aan. 

Keuze 2. Kostenleiderstrategie

De kostenleiderstrategie zien we vaak bij wat eenvoudigere producten met weinig dienstverlening eromheen, denk natuurlijk aan webshops. In dit artikel ga ik hier niet verder op in. 

Generalisten gaan het niet winnen van specialisten, zeker niet op het internet.

Keuze 3. Nichemarketing

Nu komen we uit bij de focusstrategie, oftewel nichemarketing. Deze strategie is vooral belangrijk als jij goed gevonden wilt worden op het internet. Het vraagt om een hele andere uitdaging; het gaat om durven kiezen!

Kies bijvoorbeeld nr. 1 op je vakgebied te worden of marktleider in een klein en specifiek deel van de markt. Als je dit goed doet wordt je bedrijf herkend en, als je goede kwaliteit levert, continu aanbevolen door anderen. 

Een dergelijk status trekt min of meer automatisch klanten aan. Je hoeft minder actief te verkopen, je kunt hogere prijzen vragen, je hebt een ‘hoge kwaliteit’ uitstraling. Ook nemen websitebezoekers sneller iets van je aan.

Wat is nu eigenlijk een nichemarkt? 

De niche is de plaats waar je potentiele klanten je gemakkelijk kunnen vinden. Ze vinden snel uit welke waarde jij levert en zien snel mogelijkheden om bij jou een dienst of product af te nemen. Als je een niche hebt gekozen, kun je je marketing, boodschap en strategie volledig op deze groep richten. 

Als je je bedrijf wilt laten groeien op een integere manier in een markt die steeds drukker wordt, moet je kiezen om alles te doen wat in je vermogen ligt om een groep specifieke mensen te helpen. 

Een niche is een specifiek deel van een markt waarop jij je richt.

Waarom een nichemarkt kiezen, vooral als je via het internet bereik wilt hebben?

Een niche is een specifiek deel van een markt waarop jij je richt. Hoe specifieker jij de markt kiest waarin jij werkt, hoe... 

  • beter je doelgroep je herkent;
  • gemakkelijker je website te begrijpen en te vullen is;
  • hoe sneller bezoekers op je website komen via Google en social media;
  • des te meer klanten er vanzelf bij jou gaan aanvragen, omdat zij voelen dat wat jij doet past bij hen.

Hoe specifieker je bent, hoe minder concurrentie je ervaart. Hoe specifieker jij je kunt richten op een bepaalde markt en hoe smaller je niche is, hoe gemakkelijker jij je klanten naar je toe kunt trekken en hoe sneller je website op een hoge positie in Google komt. 

Stel: je hebt een camping met 50 plaatsen, maar kiest niet voor een doelgroep of een thema dan wordt het al lastiger om mensen te trekken. Als je kiest voor de doelgroep 50+ , dan is er al minder concurrentie en voelt die groep zich beter begrepen en aangesproken. 

De niche bestaat uit de branche waarin jij opereert en de oplossing die jij aan de klant biedt.

Hoe vind jij nu je nichemarkt?

Om de juiste niche te vinden is het belangrijk dat je jezelf, de markt en de doelgroep kent.

Welke oplossingen bied jij? Wat wil je doelgroep precies? Wat is hun probleem of vraag? Wat willen ze nu echt? Je gaat als het ware op zoek naar het gat in jouw huidige markt of je springt met jouw kwaliteiten in een gat in een andere markt.  

Je kwaliteiten kennen is ook een belangrijk onderdeel van je zoektocht naar de juiste nichemarkt.

Ga op zoek naar je specialisatie. Zoek iets waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waarin jij je kunt onderscheiden van anderen. 

Deze vragen stel je jezelf voordat je een niche bepaalt

Stel jezelf eerst deze vragen voordat je je niche bepaalt: 

  • Welk probleem los ik op voor mijn klanten?
  • Uitgaande van het probleem dat ik specifiek oplos, welke mensen hebben het meest last van dit probleem en willen dit nu oplossen?
  • Door welke mensen zou mijn oplossing gemist worden als ik het niet meer zou bieden?
  • Welke mensen bedanken me nu regelmatig dat ik ze een oplossing heb geboden? Wat maakt hen specifiek tot wie zij zijn?

De klant betaalt het meest voor een oplossing die geld oplevert, die een verbinding met anderen tot stand brengt en/of die de gezond verbetert. Neem dit mee in de overwegingen voor de keuze van jouw niche. 

Tip van russel brunson

Hoe groei jij in je nichemarkt?

Met waardevolle gratis content, met het delen van kennis die zij graag van jou ontvangen. Je geeft klanten het gevoel dat jij er precies voor hen en hen alleen bent, in het oerwoud van al het aanbod.

About

Johanna Oosterbaan

Als online marketing- en communicatieadviseur help ik ambitieuze ondernemers om de online klantbeleving te verbeteren. Zodat zij bezoekers op hun website ontvangen die informatie feilloos kunnen vinden, begrijpen, een connectie willen aangaan en uiteindelijk klant worden.

>