Vertel je visieverhaal

Vertel je visieverhaal

Hoe storytelling je helpt om klanten aan je te binden

“Gisteren was ik op de afdeling en ben ik best wel geschrokken…”

Als je dit hoort, spits je dan je oren? Waarschijnlijk wel, want je gaat er van uit dat er een verhaal aan komt. 

Wij mensen zijn dol op goede verhalen. We komen in beweging als we een goed verhaal horen. Verhalen vertellen helpt je om je klanten te overtuigen mee te doen om jouw gewenste resultaat te behalen.

In dit artikel lees je wat verhalen vertellen je kan opleveren. Welke elementen een goed verhaal bevat.

Hoe je nu zelf een goed verhaal opbouwt. Ik eindig met een handig format, dat je helpt om jouw verhaal aan je klanten te vertellen.

Wat is storytelling eigenlijk? 

Heel simpel: storytelling is verhalen vertellen.

Mensen met passie kunnen de wereld ten goede veranderen.

Steve Jobs

(Mede-oprichter Apple)

"

De kunst van storytelling kan worden aangewend om veranderingen te stimuleren.

Richard Branson

(Ondernemer)

"

Je visie is alleen praktisch uitvoerbaar als je haar hardop uitspreekt. Houd je haar voor jezelf, dan blijft ze een product van je verbeelding.

Simon Sinek

(Antropoloog)

"

Waarom vertellen we van oudsher al verhalen?

Op het moment dat er veranderingen zijn in ons leven, horen daar rituelen en symbolen bij. Dat zijn verbeeldingen van het achterliggende verhaal. De structuur van de meeste verhalen (begin-midden-eind) verwijst naar de natuurlijk drie-eenheid die in ieders leven aanwezig is: geboorte/ creatie – initiatie – dood/ hergeboorte. Op die momenten vertellen wij mensen van oudsher al de meeste verhalen.

Klantenbinding

Als je een verandering in gang wilt zetten, is de betekenis van verhalen sterker dan ooit. Bekijk maar eens waarom dat zo is.

1. Het roept herkenning op

Het vertellen van verhalen is de manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Het dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Verhalen vertellen vanuit je hart of het hart van je bedrijf zorgt ervoor dat mensen zich kunnen herkennen. Je vangt direct hun aandacht en je hebt meer kans dat men aanhaakt bij wat jij wilt vertellen.  

2. Je laat zien dat je het 'samen doet' 

Voor ons mensen is het gesprek aangaan en ervaringen delen van groot belang. Ze worden ingezet om onszelf te verenigen in waarden en doelen. In een groep sta je sterker dan alleen. Onderdeel van een groep zijn, is bevorderend voor onze overlevingskansen. Samenwerken is bevorderend voor ons welzijn en veiligheid. Als groep kunnen we bruggen slaan en huizen bouwen, wetten doorvoeren en gezamenlijke vijanden bestrijden.

3. Je laat je klanten geloven in je visie

In een verhaal kun je jouw waarom kwijt. Als je potentiele klanten het waarom van een verandering begrijpen en daarin ook echt geloven, zijn ze veel gemotiveerder om hun denken en doen aan te passen (bijvoorbeeld contact met jou opnemen). Alle reden dus om daar veel aandacht aan te besteden.

In de praktijk wordt deze stap vaak overgeslagen: men neemt ten onrechte aan dat iedereen wel weet waarom de verandering belangrijk en zinvol is.

Je verhaal houdt de luisteraar een nieuwe werkelijkheid voor, die pas in de toekomst bereikt kan worden.

Waar kun je jouw verhaal in verwerken?


Enkele voorbeelden:

Aanpak voor het schrijven van een verhaal vanuit de heldenreis voor een trainer, adviseur of coach

Stap 1.

Beschrijf een ervaring uit je eigen verleden waar je klanten zich in kunnen herkennen.

Stap 2.

Schrijf de anekdote alsof je het verhaal aan iemand vertelt. 

Beschrijf de anekdote zo beeldend mogelijk. Vertel over de omgeving, waar het plaats vond, wie er nog meer bij was, hoe oud je was en wat je voelde.

Stap 3.

Ga dan iets terug in het verhaal en vertel hoe deze situatie tot stand is gekomen. Hoe je tot dan toe leefde en welke pijn/ verdriet er lag.

Stap 4.

Maak een overgang naar de inzichten die je juist in je pijn gevonden hebt en wat dat met jou gedaan heeft.

Stap 5.

Beschrijf wat je hebt gedaan om jouw pijn/ ervaringen om te zetten in je kracht. Laat zien wat je de klant nu kan brengen doordat je mee hebt gemaakt wat je hebt gemaakt.

About

Johanna Oosterbaan

Als online marketing- en communicatieadviseur help ik ambitieuze ondernemers om de online klantbeleving te verbeteren. Zodat zij bezoekers op hun website ontvangen die informatie feilloos kunnen vinden, begrijpen, een connectie willen aangaan en uiteindelijk klant worden.

>